Ten spis nie może być używany jako lista adresowa, ani dla żadnych innych celów poza celami AA.
Niżej zamieszczamy wykaz adresowy miejsc, w których odbywają się mityngi AA.
Wykaz obejmuje zasadniczo trzy rodzaje mityngów AA. Mityngi ,,Otwarte'' - dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym; mityngi ,,Zamknięte'' - tylko dla uczestników wspólnoty AA oraz mityngi w Zakładach Karnych (specjalne) - tylko dla AA. Szczegółowy opis oraz sposób korzystania z wykazu dostępny jest u dołu strony.
Uwaga! Dostęp do spisu adresowego mityngów AA jest możliwy również za pośrednictwem telefonu komórkowego z WAP/GPRS (http://aa.org.pl/wap/index.wml).

UWAGA! Kolorem szarym oznaczone są mityngi niepotwierdzone, za które nie bierzemy odpowiedzialności, że faktycznie się odbywają w wyznaczonym miejscu i terminie.
Pokaż:
sortuj według:
Bartoszyce ZMIANA Poniedziałek 15:45 Warszawska 5 Wejście za przepustką do Aresztu Śledczego. [Wszystkie otwarte] [mapka]
Marwałd OAZA Piątek 19:00 Marwałd 56 Mitingi odbywają się w siedzibie Markot-u. [Wszystkie otwarte] Wjazd wózkiem inwalidzkim [mapka]
Mława DROGA WYJŚCIA Wtorek 18:00 Narutowicza 2 MOPS - sala konferencyjna.[Wszystkie otwarte] Wjazd wózkiem inwalidzkim
Olsztyn To Działa Czwartek 20:15 Barcza 12 4 czwartek miesiąca miting spikerski [Wszystkie otwarte] [mapka]
RUCEWO Franciszek Poniedziałek 17:00 Zalewo 7 Ośrodek dla bezdomnych (patrz mapka)[Wszystkie otwarte] Wjazd wózkiem inwalidzkim Stolik z literaturą AA [mapka]
Szczytno Quo Vadis Wtorek 17:00 Marii Konopnickiej 72 Mityngi odbywają się w Domu Parafialnym, /od 1 marca do 31 października grupa spotyka się w miejscowości Korpele/. [Wszystkie otwarte] [mapka]
Szreńsk Iskra Poniedziałek 18:00 Plac Kanoniczny 11 sala mitingowa[Wszystkie otwarte] [mapka]
Legenda:
Wykaz mityngów AA sortowany jest w układzie dni tygodnia lub miejscowości. Przy czym domyślnym układem sortowania są dni tygodnia. W tym układzie poszczególne kolumny oznaczają:
1 - godzina rozpoczęcia mityngu, 2 - nazwa Grupy, 3 - nazwa miejscowości, 4 - szczegółowe dane adresowe oraz rodzaj mityngu, który jest wytłuszczony i spięty w nawiasy klamrowe.

Zasadniczo każda grupa AA ma minimum 4 mityngi w miesiącu (jeden tygodniowo).
Opis rodzajów mityngów AA tworzony jest według następującego klucza:

[Wszystkie zamknięte] - mityngi ,,zamknięte'' w każdym tygodniu miesiąca.
[Wszystkie otwarte] - mityngi ,,otwarte'' w każdym tygodniu miesiąca.
[Ostatni otwarty] - w ostatnim tygodniu miesiąca mityng ,,otwarty'' natomiast w pozostałych ,,zamknięty''.
[Pierwszy otwarty] - w pierwszym tygodniu miesiąca mityng ,,otwarty'' natomiast w pozostałych tygodniach miesiąca mityngi ,,zamknięte''.
[Trzeci zamknięty] - w trzecim tygodniu miesiąca mityng ,,zamknięty'' natomiast w pozostałych tygodniach miesiąca mityngi ,,otwarte''.
[Drugi i trzeci zamknięty ostatni spikerski] - w ostatnim tygodniu miesiąca mityng ,,spikerski'', w drugim i trzecim tygodniu mityngi ,,zamknięte'' pozostały/e otwarte.
[Lista zapisu] - mityngi w Zakładach Karnych lub Aresztach Śledczych - dla osób z ,,zewnątrz'' obowiązuje lista zapisu. Prosimy zgłaszać wcześniej chęć uczestnictwa w tego rodzaju mityngach do służb danego Regionu.